Theraplay Level 1 (Hebrew) Online Workshop

Event Details

7/7, 14/7, 21/7

שמחה ליידע אתכם על שיתוף פעולה בין המרכז לויסות רגשי והמרכז לTheraplay בארץ.

תוכנית הכשרה בסיסית היברידית –Theraplay® Level 1

מה היא גישת Theraplay? גישה דיירקטיבית, חווייתית ומבוססת התקשרות בילדים ובמשפחותיהם, בעלת יישום פרטני וקבוצתי. הגישה נחשבת בארה”ב כגישה מבוססת תוצאות, פועלת במדינות רבות ברחבי העולם ונכנסה לאחרונה לישראל. הגישה מבוססת בעיקרה על דפוסים טבעיים של אינטראקציה בריאה המקדמת התקשרות בטוחה. בטיפול ישנו שחזור של חווית התקשרות מיטבית באופן חוויתי תוך התמקדות בארבעה צרכי התקשרות מרכזיים: הענקה/טיפוח, הבניה, מעורבות ואתגר.
בתהליך הערכה דיאדי בעל פרוטוקול מובנה, מזהים אילו צרכים מתוך הארבעה קיימים בדיאדה ואילו זקוקים לחיזוק. לצורך עבודה על כל אחד מהצרכים יש לגישה אפשרויות מפורטות לאינטרקציות משחקיות לשימוש בטיפול. המפגש הטיפולי הינו בעצם רצף של פעילויות ספציפיות המותאמות על ידי המטפל לדיאדה, בעזרתן מנסים לספק את צורכי הקשר הורה-ילד ולטפח איכויות שונות אצל הילד, ההורה והדיאדה.

Upcoming Events
View All Events

Subscribe

Sign up with your email to receive news and updates.